PLA DE RECUPERACIÓ
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.

KIT DIGITAL

 • El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar, a través dels fons europeus «Next Generation EU», la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per a aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital.
  Descarrega’t aquí:

  Bases reguladores de la concessió d’ajudes per a la digitalització.
  Anunci d’adhesió per a digitalitzadors.
  Convocatòria pimes (pròximament es publicaran les convocatòries per als beneficiaris).

DISPONIBLE PER A TOTA MENA DE PIME D'ESPANYA, SENSE IMPORTAR EL SEU SECTOR.

El nostre serveis

PAQUET BUSINESS PER A AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES

LLOC WEB I PRESÈNCIA EN INTERNET

 • Domini: .com, .és o .eus el primer any.
 • Hosting: allotjament web en servidor Full NVMe d’alta velocitat el primer any.
 • Còpia de seguretat: còpies de seguretat dels últims 30 dies.
 • Disseny de pàgines web: entre 3 i 5 seccions: pàgina d’inici, presentació de l’empresa, serveis de l’empresa, dades de contacte, localització…
 • Web responsive: la web s’adapta perfectament a qualsevol mena de dispositiu.
 • Accessibilitat nivell AA: la web complirà amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Posicionament bàsic en internet: mitjançant eines de SEO la informació de la web serà indexada en els principals motors de cerca (On-*Page).
 • Autogestionable: desenvolupada en WordPress i serà autogestionable.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): anàlisi de paraules clau, SEO On-*Page de tots els apartats, indexació i jerarquització del contingut.
  Velocitat de càrrega A: la web tindrà una mètrica de càrrega A amb resultats habituals de fins a 92%-100% Perfomance i 89-99% en Structure. Web Vitals inferiors a 1 seg.
  Import màxim de l’ajuda

  0 < 3 empleats: 2.000€

  3 < 9 empleats: 2.000€

  10 < 50 empleats: 2.000€
 

 

Preu

2200€ + IVA

PAQUET PROFESSIONAL PENSAT PER A MITJANES EMPRESES.

WEB PRESENCIAL PRO

 • Domini: .com, .és o .eus el primer any.
 • Hosting: allotjament web en servidor Full NVMe d’alta velocitat el primer any.
 • Còpia de seguretat: còpies de seguretat dels últims 30 dies.
 • Disseny de pàgines web: entre 6 i 10 seccions.
 • Web responsive: la web s’adapta perfectament a qualsevol mena de dispositiu.
 • Accessibilitat nivell AA: la web complirà amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Posicionament bàsic en internet: mitjançant eines de SEO la informació de la web serà indexada en els  principals motors de cerca (On-*Page).
 • Autogestionable: desenvolupada en WordPress i serà autogestionable.
 • Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): anàlisi de paraules clau, SEO On-*Page de tots els apartats, indexació i jerarquització del contingut.
 • Velocitat de càrrega A: la web tindrà una mètrica de càrrega A amb resultats habituals de fins a 92%-100% Perfomance i 89-99% en Structure. Web Vitals inferiors a 1 seg.
  Import màxim de l’ajuda
  0 < 3 empleats: 2.000€
  3 < 9 empleats: 2.000€
  10 < 50 empleats: 2.000€

Preu

3000€ + IVA

PAQUET ADVANCED PENSAT PER A GRANS EMPRESES

LLOC WEB I PRESÈNCIA EN INTERNET

 • Domini: .com, .és o .eus el primer any.
 • Hosting: allotjament web en servidor Full NVMe d’alta velocitat el primer any.
 • Còpia de seguretat: còpies de seguretat dels últims 30 dies.
 • Disseny de pàgines web: entre 11 i 20 seccions + contingut extra orientat al SEU (pack de 10 unitats inicials).
 • Web responsive: la web s’adapta perfectament a qualsevol mena de dispositiu.
 • Accessibilitat nivell AA: la web complirà amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.
 • Posicionament bàsic en internet: mitjançant eines de SEO la informació de la web serà indexada en els  principals motors de cerca (On-*Page).
 • Autogestionable: desenvolupada en WordPress i serà autogestionable.
  Optimització de la presència en cercadors (SEO): anàlisi de paraules clau, SEO On-*Page de tots els apartats, indexació i jerarquització del contingut.
 • Velocitat de càrrega A: la web tindrà una mètrica de càrrega A amb resultats habituals de fins a 92%-100% Perfomance i 89-99% en Structure. Web Vitals inferiors a 1 seg.
  Import màxim de l’ajuda 0 < 3 empleats: 2.000€ 3 < 9 empleats: 2.000€ 10 < 50 empleats: 2.000€

Preu

4500€ + IVA

PRODUCTE: PANDACOC GESTOR

GESTIÓ DE PROCESSOS

Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:

 • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.
 • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
 • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
  Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
 • Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.
 • Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà de APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.
 • Actualitzable: accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.
 • Escalable: si la teva empresa creix o canvia estructuralment, la solució s’adaptarà a aquests canvis.
 • Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació.
  Import màxim de l’ajuda
  0 < 3 empleats: 2.000€
  3 < 9 empleats: 2.000€
  10 < 50 empleats: 2.000€

Preu

6000€ + IVA

PAQUET DE RRSS PER A OFERIR VISIBILITAT DE MARCA I/O PRODUCTES

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

Mitjà social Pla: comptaràs amb una estratègia de xarxes socials alineada amb la teva missió i visió, perquè sigui rellevant i connecti amb els teus potencials clients i fidelitzi a aquells usuaris que ja ho siguin.

Monitoratge de xarxes socials: tindràs monitorats i controlats de manera periòdica els impactes de les accions en xarxes socials per a veure els teus resultats i saber si estàs complint amb els objectius de la teva estratègia.

Optimització de la xarxa/Auditoria Mitjà social: t’ajudarà a optimitzar el rendiment, analitzant diferents canals socials.

Gestió d’una xarxa social: l’Agent Digitalitzador que hagis seleccionat per a proporcionar-te la solució t’administrarà el perfil/usuari en, almenys, una xarxa social.

Publicació de posts setmanals: l’Agent Digitalitzador publicarà un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals en les teves xarxes socials.

 

 • 0 < 3 empleados: 2.000€
 • 3 < 9 empleados: 2.500€
 • 10 < 50 empleados: 2.500€

Preu

2500€ + IVA

PRESÈNCIA AVANÇADA A INTERNET

Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació
bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa en els principals sites, xarxes
de negoci o directoris d’empreses i professionals.
Anàlisi de paraules clau: Gestió, cerca i anàlisi de paraules clau
amb la finalitat de desenvolupar estratègies útils perquè els cercadors classifiquin el
contingut i ajudin els usuaris a trobar resultats rellevants per a les seves
consultes.
Anàlisi de la competència: S’haurà de realitzar una anàlisi de la competència
mensualment per a informar les empreses beneficiàries de la seva situació enfront dels
competidors.
SEO On-*Page: La solució haurà d’oferir un servei mínim de dos (2)
pàgines o apartats SEO On-*Page, optimitzant l’estructura i el contingut
intern per a millorar la posició natural de la pime en cercadors, així com la
indexació i jerarquització del contingut.
SEO Off-*Page: La solució haurà de proveir aquest servei, que comportarà l’execució
d’accions fora de l’entorn del lloc web per a millorar el seu
posicionament orgànic.
Informes mensuals de seguiment: S’haurà de reportar el resultat de les
accions executades per a generar consciència de l’evolució i la repercussió de les
mateixes en la presència en internet de l’empresa beneficiària.

Preu

2000€ + IVA

GESTIÓ DE MARKET PLACES

Objectiu: Dirigir les referencies/productes dels beneficiaris per a ajudar la
marca a incrementar el seu nivell de vendes, optimitzant els recursos existents,
triant els canals de distribució adequats i adaptant les referencies/
productes a les necessitats externes.

Funcionalitats i serveis:

Estudi previ d’alternatives i alta en la plataforma: Obertura de compte i
alta del perfil del Beneficiari, pel seu compte, en almenys una (1) plataforma de
Marketplace i en almenys un (1) país.
Anàlisi de la competència: Realització d’una recerca de mercat
focalitzada en les característiques dels competidors per a millorar el procés de
presa de decisions i aconseguir una posició competitiva.
Disseny i definició de l’estratègia de negoci: Generació de l’estratègia
de negoci per a aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els
recursos disponibles cap a aquesta finalitat.
Producció del catàleg de referències: Anàlisi de les categories a
comercialitzar per a seleccionar almenys deu (10) productes alineats amb l’estratègia
de negoci, tret que el Beneficiari no disposi d’aquest número, i en aquest cas
podrà ser menor.
Creació del contingut del listing: Definició de almenys deu (10)
descripcions del catàleg de referències, tret que el Beneficiari no disposi
d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.
Alta de referències: Càrrega de almenys deu (10) referències, i les seves
respectives descripcions i fotografies, en la plataforma, tret que el Beneficiari
no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor, acompanyada per la
descripció i fotografia individual de cada producte.
L’execució d’aquest programa es durà a terme per empreses tecnològiques, homologades pel Ministeri i que han demostrat complir amb una sèrie de requisits d’experiència, garanties i confiança en el desenvolupament de projectes similars.

L’import de l’ajuda no inclourà el cost associat a la subscripció o alta en la plataforma de Marketplace ni els costos variables associats a la venda de les referències donades d’alta en la plataforma

2000€ + IVA

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?

CONSÚLTANOS

He llegit i accepto les condicions generals i la política de privacitat

×

 

Hola!

Aquest es el xat WhatsApp de Pandacoc

× Com puc ajudar-te?